Địa chỉ:

Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm » Dụng cụ cầm tay » Dụng cụ cầm tay thương hiệu kouritsu » Kìm điện,kìm cắt,kìm nhọn kouritsu


Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 6mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 6mm
Mã hàng : K.GT-88306-6MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 5mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 5mm
Mã hàng : K.GT-88305-5MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 4mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 4mm
Mã hàng : K.GT-88304-4MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T60
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T60
Mã hàng : K.GT-27260-T60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T55
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T55
Mã hàng : K.GT-27255-T55
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T50
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T50
Mã hàng : K.GT-27250-T50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T40
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T40
Mã hàng : K.GT-27240-T40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T30
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T30
Mã hàng : K.GT-27230-T30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T27
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T27
Mã hàng : K.GT-27227-T27
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T25
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T25
Mã hàng : K.GT-27225-T25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2"-H16
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H15
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2"-H14
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" H13
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H12
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H11
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" H10
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T20
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T20
Mã hàng : K.GT-27220-T20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu vặn bugi H21
Khẩu vặn bugi H21
Mã hàng : K.GT-148621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H32
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030641
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H30
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030639
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H27
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030636
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu vặn bugi H16
Khẩu vặn bugi H16
Mã hàng : K.GT-148616
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H24
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030633
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H23
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030632
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2", có thể điều chỉnh hướng
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2
Mã hàng : K.GT-148700
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H22
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030631
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H21
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030630
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2"Fx3/8"M
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2
Mã hàng : K.GT-148627
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H20
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030629
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

Đối tác