Địa chỉ:

Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm » Thiết bị công nghiệp » Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar » Hệ thống hút bụi matit trung tâm filcar


Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-1000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-750
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác