Địa chỉ:

Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm » Thiết bị thủy lực » thiết bị hãng piusu Italia


Hệ thống kiểm soát cấp dầu tự động trong garage ô tô Piusi MCO 2.0
Hệ thống kiểm soát cấp dầu tự động trong garage ô tô Piusi MCO 2.0
Mã hàng : Model: Piusi MCO 2.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Van điện từ GPV 2.0
Van điện từ GPV 2.0
Mã hàng : Model:Van điện từ GPV 2.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Van điện từ GPV N
Van điện từ GPV N
Mã hàng : Model:Van điện từ GPV N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Ống cao su chịu dầu ½”, ¾”, 1”, 1.1/2”, 2”, 3”, 4” và các đầu cốt, khớp nối ống cao su
Ống cao su chịu dầu ½”, ¾”, 1”, 1.1/2”, 2”, 3”, 4” và các đầu cốt, khớp nối ống cao su
Mã hàng : Model:Ống cao su chịu dầu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Ống cao su cấp, cổ xoay
Ống cao su cấp, cổ xoay
Mã hàng : Model:Ống cao su cấp, cổ xoay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Khớp nối ống
Khớp nối ống
Mã hàng : Model:Khớp nối ống
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cổ nối thùng phuy
Cổ nối thùng phuy
Mã hàng : Model:Cổ nối thùng phuy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy lọc dầu nhớt Depuroil M
Máy lọc dầu nhớt Depuroil M
Mã hàng : Model:00050300A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy lọc dầu Filtro Oil/Diesel
Máy lọc dầu Filtro Oil/Diesel
Mã hàng : Model:F00506010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy lọc dầu Diesel Filtroll Diesel
Máy lọc dầu Diesel Filtroll Diesel
Mã hàng : Model:F00506000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút dầu thải Vacu-Drainer 80
Máy hút dầu thải Vacu-Drainer 80
Mã hàng : Model:F00215A40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút dầu thải Vacu 80
Máy hút dầu thải Vacu 80
Mã hàng : Model:F00215A30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bình chứa dầu thải Easy-Drainer 80
Bình chứa dầu thải Easy-Drainer 80
Mã hàng : Model:F00215A20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Cambiaolio
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Cambiaolio
Mã hàng : Model:F0050000B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Vacubox
 Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Vacubox
Mã hàng : Model:F00500B00
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HA4015380 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 1/4
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 1/4
Mã hàng : Model:HA4015140 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HC4012380 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Mã hàng : Model:HA60101000A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4"+15mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4
Mã hàng : Model:HA60153400A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6020120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6015120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6010120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HC4012380 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Mã hàng : Model:HA60101000A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4"+15mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4
Mã hàng : Model:HA60153400A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2"+20mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:NF61003HA6020120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6015120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6010120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

Đối tác